Varför backup?

För att ett företag ska klara av det oväntade som kan vara allt ifrån en brand, naturkatastrof eller ett cyberangrepp är det A och O att ha en backuplösning på plats.

Det är även viktigt hur backupen sparas. Vi sparar alltid våra kunders backuper på minst två platser för att gardera sig mot att backuper skulle förolyckas vid brand eller liknande händelse, eller vid ett omfattande cyberangrepp som gör backupen obrukbar.

Alla backuper krypteras och kan endast låsas upp med rätt nycklar. När vi replikerar backuper till annan plats sker även detta krypterat, med andra ord krypteras detta i två lager vid transport.

Vår backuptjänst tar backup på hela era system för att man så snabbt som möjligt ska kunna återställa en eller flera servrar om olyckan skulle vara framme.

Vi monitorerar självklart tjänsten kontinuerligt för att säkerställa att inga backuper missas och att den fungerar.

Vi har datan i molnet, behöver vi någon backup?

Stora leverantörer av molntjänster så som Microsoft eller Google tar inte något ansvar för data som blir

korrupt, raderas eller skadas vid cyberangrepp.

Många tror att datan är säker bara för att man lagrar detta hos exempelvis Microsoft 365 eller Google G Suite.

Så är inte fallet utan här får man själv ansvara för att man har backup på sin data.

Därför erbjuder vi även backup för Microsoft 365 och Google G Suite miljöer.