Colocation

I vår datahall erbjuder vi colocation vilket innebär att även små och medelstora företag snabbt kan få tillgång till samma funktioner och kapacitet som större företag har.

Där ingår bland annat fysisk säkerhet i form av säkerhetsklassade passersystem, kameraövervakning, system för optimalt klimat, brandskydd, redundant el och internet med mera.

Hela datahallen är även klimatsmart och förser intilliggande kommun med fjärrvärme. Den var först i världen med att erhålla certifieringen Fossil Free Data Center.

Här kan ni tryggt låta era servrar leva i optimala förhållanden och även veta att ingen obehörig har access till dessa.

Självklart kan vi även drifta dessa åt er.

Ni gör samtidigt något bra för miljön!