Wifi

På alla arbetsplats idag tycker vi att man bör erbjuda ett välfungerande wifi nätverk.

Vi erbjuder wifi som tjänst vilket har den stora fördelen att ni helt slipper den initiala investeringskostnaden.

Vi tar heller inte ut någon startkostnad för att sätta upp tjänsten och all support kopplat till wifi ingår!

Självklart byter vi ut en accesspunkt om den skulle sluta fungera.

Allt för att det ska vara så smidigt och bekymmersfritt som möjligt för er.

Våra accesspunkter integrerar även med våra övriga säkerhetstjänster.

Det finns dock inget krav att använda just detta för att vår wifitjänst ska fungera.

Accesspunkterna vi erbjuder kommer i 5 olika modeller och är anpassade för specifika ändamål.

För lösningar som består av fler än en accesspunkt går det självklart bra att blanda med olika modeller.

   - APX120, Denna modell passar för små utrymmen med ett mindre antal samtidiga uppkopplade enheter. 

   - APX320, Idealisk där ett stort antal lättare enheter ska vara uppkopplade, som t.ex. telefoner eller datorer för vanlig                         surf.

   - APX530, För vanliga kontorsutrymmen där mellan 7-20 samtidiga enheter per accesspunkt är uppkopplade av                                   blandad karaktär och som kräver höga uppkopplingshastigheter.

    

   - APX740, Den kraftfullaste av alla modeller. Typiskt för konferensrum eller liknande utrymmen där bandbredds                                   krävande enheter kopplar upp sig. Upp till ca 35-40 uppkopplade enheter per accesspunkt.

   - APX320X, För utomhusbruk.